Här finns korta beskrivningar på de ideer som kommit in från olika föreningar somd eltar i projektet. Om du har en idé som inte finns med på listan kan du kontakta projektledaren med ditt eget tips.

 

Evenemang

"Vi försöker sluta att använda engångsbestick och -tallrikar för att minska på mängden sopor efter våra möten och träffar".

"Vi försöker ordna gemensam transport till olika tillställningar".

 

Kontinuerlig verksamhet

 

 

Energi & föreningshus

"I samband med renoveringar är det bra att tänka på att fastigheten ganska enkelt kan bli energisnålare, till exempel med dörrar mellan rum som kan stängas, tätare fönster eller annat uppvärmningssystem".

 

Gemensamma gärningar för klimat & miljö

"Vi utmanade byborna att gå ut och röja sly eller snygga till vägdiken. Om de lämnar in ett "före" och ett "efter" foto deltar de i en utlottning bland alla som snyggat upp sin omgivning".

"En förening borde kunna gå ut och sama skräp eller liknande tillsammans som talko utan krånglig byråkrati".