Klimatsmarta byar

Klimatsmarta byar i Österbotten är ett projekt som ser närmare på vad man på byanivå kan göra för att vara klimatsmarta. Projektet kommer i huvudsak att samarbeta föreningar som t.ex. byaföreningar och hembygdsföreningar. Vad kan föreningar göra för miljön och klimatet i sin hembygd? 

Projektet kommer att arbeta utgående från fyra huvudområden; (1) energilösningar & byggnader, (2) föreningsverksamhet, (3) evenemang och (4) klimatgärningar som en förening eller dess medlemmar gemensamt kan utföra.

Om er förening är intresserad att komma med i ett klimatsmart projekt kan man anmäla sitt intresse och få mera information. Anmäl ert intresse per e-post eller telefon.

Är ni intresserade att höra mer? Ta kontakt så kommer vi ut och berättar mer om projektet!

Man kan också anmäla sitt intresse genom att klicka här!

Mer om projektet i vår materialbank.

Kontaktuppgifter:

Roger Norrgård, projektledare

roger.norrgard@slf.fi

044 729 3601